XXVI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 24 września 2012 roku

w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina.
  Uchwała Nr XXVI/267/2012
 • zmiany uchwały Nr XXIII/251/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2012 roku.
  Uchwała Nr XXVI/268/2012
 • statutu Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.
  Uchwała Nr XXVI/269/2012
 • zawarcia porozumienia pomiędzy miastem Będzin, a Gminą Dąbrowa Górnicza, Gminą Sosnowiec, Gminą Sławków, Gminą Siewierz oraz Gminą Psary (Partnerstwo Gmin Zagłębia Dąbrowskiego) w sprawie udziału w projekcie predefiniowanym „Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego” w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.
  Uchwała Nr XXVI/270/2012
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w obrębie ulic Brzozowickiej, Siemońskiej, Wiejskiej, Krętej, Zielonej.
  Uchwała Nr XXVI/271/2012
 • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej ul. Wolności w Będzinie – Etap II.
  Uchwała Nr XXVI/272/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XXVI/273/2012
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018
  Uchwała Nr XXVI/274/2012
 • udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Będzinie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
  Uchwała Nr XXVI/275/2012
 • rozpatrzenia skargi złożonej u Prezydenta Miasta Będzina przez Pana Ireneusza Śliwę zamieszkałego w Będzinie na bezpodstawne wszczęcie procedury "Niebieskiej Karty" przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Uchwała Nr XXVI/276/2012

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:03.10.2012 10:36
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:15.10.2012 08:45