ZAMIESZCZONO DNIA 05.10.2012r.


PISMO DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZADANIE PN.:
Wybór realizatorów zajęć w Projekcie pn.:
"Będzińska szkoła równych szans" realizowanym
w ramach POKL Priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach",
Działanie 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie
9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych"


Treść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach.Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:05.10.2012 11:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:05.10.2012 13:15