Będzin, dnia 24 września 2012 r.

BRM.0002.XXVII.2012


Szanowna Pani Radna
Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej Będzina


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 6 października 2012 roku (sobota) na godzinę 12.00 XXVII uroczystą sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Ustalenie porządku obrad.
3.Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Będzina 
   ZBIGNIEWOWI ZARZYCKIEMU
.
4.Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie przy ul. Teatralnej 4.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVII sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.10.2012 11:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:08.11.2012 10:09