XXVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie:

 • podziału Miasta Będzina na okręgi wyborcze
  Uchwała Nr XXVIII/277/2012
 • przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
  Uchwała Nr XXVIII/278/2012
 • przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2011/2012
  Uchwała Nr XXVIII/279/2012
 • zmiany uchwały Nr XXIII/251/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2012 roku
  Uchwała Nr XXVIII/280/2012
 • ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
  Uchwała Nr XXVIII/281/2012 
 • określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest miasto Będzin
  Uchwała Nr XXVIII/282/2012 
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012 – 2018
  Uchwała Nr XXVIII/283/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XXVIII/284/2012
 • zmiany uchwały Nr XVI/164/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku
  Uchwała Nr XXVIII/285/2012

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXVIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:07.11.2012 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:04.12.2012 09:54