ZAMIESZCZONO DNIA 14.11.2012r.


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ZADANIE PN.:
Wybór realizatorów zajęć
w Projekcie pn.: "Będzińska szkoła równych szans"
realizowanym w ramach POKL Priorytet IX "Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach",
Działanie 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych
świadczonych w systemie oświaty", Poddziałanie
9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości
usług edukacyjnych"

Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:14.11.2012 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:14.11.2012 09:44