Projekty uchwał na XXIX Sesję Rady Miejskiej Będzina

w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej
  Druk nr XXIX/4
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina
  Druk nr XXIX/5
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Druk nr XXIX/6
 • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Będzina
  Druk nr XXIX/7
 • uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Będzin na lata 2013 - 2017
  Druk nr XXIX/9
 • określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Bedzina
  Druk nr XXIX/10
 • nadania statutu jednostce budżetowej miasta "Miejska Świetlica Środowiskowa" 
  Druk nr XXIX/11
 • ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Bedzina od 1 stycznia 2013 roku
  Druk nr XXIX/15, DN-1, IN-1, ZN-1/A, ZN-1/B, DR-1, IR-1, ZR-1/A, ZR-1/B, DL-1, IL-1,  ZL-1/A, ZL-1/B
 • trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Druk nr XXIX/16
 • określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Druk nr XXIX/17
 • określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013r
  Druk nr XXIX/18
 • określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Druk nr XXIX/19

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - XXIX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:19.11.2012 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:20.11.2012 09:43