XXIX Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2012 roku

w sprawie:

 • przyjęcia "Strategii Rozwoju Miasta Będzina" na lata 2012-2020
  Uchwała Nr XXIX/286/2012, Załącznik do Uchwały
 • przyjęcia informacji o realizacji "Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Będzina"
  Uchwała Nr XXIX/287/2012, Załącznik do Uchwały
 • przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XVI/182/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Miasta Będzina"
  Uchwała Nr XXIX/288/2012, Załącznik do Uchwały
 • uchwalenia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Będzina na lata 2013-2017"
  Uchwała Nr XXIX/289/2012, Załącznik do Uchwały,
  Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 2 stycznia 2013r. NR NPII.4131.1.636.2012 stwierdził nieważność uchwały.
 • określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Uchwała Nr XXIX/290/2012
 • określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Uchwała Nr XXIX/291/2012
 • określenia wysokości opłat od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Uchwała Nr XXIX/292/2012
 • ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 roku
  Uchwała Nr XXIX/293/2012
  DN -1 Deklaracja na podatek od nieruchomości
  DN -1 formularz w formacie *.doc
  IN -1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
  IN -1 formularz w formacie *.doc
  ZN -1/A Dane o nieruchomości
  ZN -1/A formularz w formacie *.doc
  ZN -1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości
  ZN -1/B formularz w formacie *.doc
  DR -1 Deklaracja na podatek rolny
  DR -1 formularz w formacie *.doc
  IR -1 informacja w sprawie podatku rolnego
  IR -1 formularz w formacie *.doc
  ZR -1/A Dane o nieruchomościach rolnych
  ZR -1/A formularz w formacie *.doc
  ZR -1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym
  ZR -1/B formularz w formacie *.doc
  DL -1 Deklaracja na podatek leśny
  DL -1 formularz w formacie *.doc
  IL -1 informacja w sprawie podatku leśnego
  IL -1 formularz w formacie *.doc
  ZL -1/A Dane o nieruchomościach leśnych
  ZL -1/A formularz w formacie *.doc
  ZL -1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym
  ZL -1/B formularz w formacie *.doc
 • trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej.
  Uchwała Nr XXIX/294/2012, Załącznik do Uchwały
 • wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXIX/295/2012, Załącznik do Uchwały
 • terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Uchwała Nr XXIX/296/2012
 • określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXIX/297/2012
  Wojewoda Śląski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 2 stycznia 2013r. NR NPII.4131.1.639.2012 stwierdził nieważność uchwały.
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego przy ulicy Sportowej
  Uchwała Nr XXIX/298/2012 załącznik do uchwały
 • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Warpie przy ulicach Krakowskiej, Podsiadły, Orlej
  Uchwała Nr XXIX/299/2012
 • określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr XXIX/300/2012,
  Ma roztrzygnięcie nadzorcze: DZ.URZ.WOJ.SLA.2013.715
 • nadania statutu jednostce budżetowej miasta „Miejska Świetlica Środowiskowa”
  Uchwała Nr XXIX/301/2012, Załącznik do Uchwały
 • zamiaru zmiany statutu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji wybranych filii oraz likwidacji filii nr 3
  Uchwała Nr XXIX/302/2012
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2012 rok
  Uchwała Nr XXIX/303/2012
 • zmiany uchwały Nr XVII/178/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2012-2018
  Uchwała Nr XXIX/304/2012
 • rozpatrzenia skargi złożonej na działanie Prezydenta Miasta Będzina przez Pana Witolda Stemplewskiego i Pana Andrzeja Witkowskiego
  Uchwała Nr XXIX/305/2012
   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXIX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:04.12.2012 11:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:11.12.2013 11:59