ZAMIESZCZONO DNIA 13.12.2012r.


SIWZ + ZAŁĄCZNIKI NA ZADANIE PN.:

Wybór realizatorów zajęć w Projekcie pn.  "Będzińska
szkoła równych szans" realizowanym w ramach POKL
Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach", Działanie 9.1 " Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych"

Treść dokumentów zamieszczono
poniżej w załącznikach.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:SIWZ + załączniki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:13.12.2012 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:13.12.2012 15:14