Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.12.2012 r.

w sprawie:

  • rozłożenia na raty zaległych opłat czynszowych za okres od listopada 2011r. do lutego 2012r. z tytułu dzierżawy obiektu handlowego położonego na targowisku przy ul. Modrzejowskiej
    Zarządzenie Nr 0050.389.2012
  • zarządzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/278/2012 Rady miejskiej Będzina z dnia 29 października 2012 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok”
    Zarządzenie Nr 0050.390.2012
  • ustalenia na 2013 rok stawki wyżywienia i pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ulicy Armii Ludowej 1 wraz z Filią przy ulicy 35 lecia PRL 7
    Zarządzenie Nr 0050.391.2012

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 14.12.2012r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:17.12.2012 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:18.12.2012 12:46