ZAMIESZCZONO DNIA 21.12.2012r.


I
NFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY NA ZADANIE PN.: Przeprowadzenie
kampanii promocyjnej terenów inwestycyjnych
w ramach projektu „Będzin górą! Promocja potencjału inwestycyjnego miasta Będzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
Priorytet I – Badania i Rozwój Technologiczny (B+R),
Innowacje i Przedsiębiorczość, Działanie 1.1. Wzmocnienie Atrakcyjności Inwestycyjnej Regionu, Poddziałanie 1.1.2. Promocja Inwestycyjna.

Treść dokumentu zamieszczono poniżej
w załącznikach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:21.12.2012 08:49
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:21.12.2012 12:21