UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZENEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
 


Podstawa prawna

 1. Art. 1 ust. 1 pkt a oraz art. 37 i 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w   sprawach   małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające Rozporządzenie (WE)Nr 1347/2000

   

 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j.Dz.U. 2016.2064 ).

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t.j.Dz. U.2016.1827).

   

   

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uznanie wyroku rozwodowego i wpisanie w akcie małżeństwa sprządzonym w księgach Urzędu Stanu Cywilnego w Będzinie wzmianki dodatkowej o rozwiązaniu małżeństwa.

 2. Wymagane załączniki: 
  *oryginał zagranicznego orzeczenia o rozwodzie wraz z klauzulą prawomocności,
  *oryginał urzędowego tłumaczenia ww orzeczenia dokonanego przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego
  *oryginał świadectwa sporządzengo przez właściwy organ państwa członkowskiego UE na formularzu określonym w Załączniku I do Rozporządzenia Nr 2201/2003 ( jest to tzw. Zaświadczenie 39 zazwyczaj wystawiane przez sąd orzekający rozwód),
  *oryginał urzędowego tłumaczenia ww świadectwa dokonanego przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego.

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej o rozwodzie na marginesie aktu małżeństwa - 11.00zł.

   

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO ORZECZENEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:04.01.2013 08:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:17.05.2018 13:46