Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2013 roku

T       Terminy

Tematyka


S            Styczeń

 1. Program współpracy międzynarodowej Będzina na 2013 rok:

  1. przyjęcie do wiadomości sprawozdania z realizacji uchwały Rady Miejskiej Będzina w sprawie przyjęcia ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) oraz współpracy międzynarodowej z regionem Fife
   i miastem Basse-Ham w 2012 roku,

  2. przyjęcie ramowego programu współpracy Będzina z miastami partnerskimi (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) oraz współpracy międzynarodowej z regionem Fife i miastem Basse-Ham w 2013 roku.

 2. Podział miasta Będzina na stałe obwody głosowania.

 3. Miejska Ewidencja Zabytków.

  LLL     Luty

 1. Sprawozdanie z Będzińskiego Roku Kultury 2012.

 2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2012 roku.

 3. Raport z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii
  w 2012 roku.

 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej za 2012 rok.

Ma           Marzec

 1. Uroczyste wręczenie Nagród Miasta Będzina za osiągnięcia
  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 2. Uroczyste wręczenie Nagród Miasta Będzina dla osób fizycznych
  za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.

 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy miasta Będzina
  z organizacjami pozarządowymi w 2012 roku.

 4. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w 2012 roku.

 5. Sprawozdanie roczne Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  za 2012 rok wraz z przedstawieniem potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

Kw          Kwiecień

 1. 680. rocznica koronacji Kazimierza III Wielkiego, założyciela Będzina.

 2. Kształcenie integracyjne i specjalne w będzińskich placówkach oświatowych.

 3. Sprawozdanie ze Związku Miast Polskich za 2012 rok.

Maj

 1. Dzień Samorządu Terytorialnego.

 2. 100. rocznica urodzin prof. Jana Świderskiego, Honorowego Obywatela Miasta Będzina.

 3. Bilanse miejskich instytucji kultury.

Cz            Czerwiec

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Będzina za 2012 rok
  i udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu.

 2. Informacja o wizycie oficjalnej przedstawicieli miast partnerskich (Tatabanya, Iżewsk, Kaisiadorys) podczas Dni Będzina 2013.

 3. Akceptacja umowy o współpracy miast partnerskich pomiędzy Miastem Będzin a Miastem Basse-Ham (Francja).


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na I półrocze 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:07.01.2013 12:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.01.2013 12:19