ZARZĄDZENIE  Nr 0151 / 337 / 2004
PREZYDENTA    MIASTA   BĘDZINA
z  dnia 31  sierpnia  2004 roku

w sprawie:  informacji o przebiegu  wykonania  budżetu  gminy miejskiej Będzin za I półrocze 2004 rok.

               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art.135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz  uchwały Nr XIX/197/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 grudnia 2003 roku  w sprawie budżetu miasta na 2004 rok -

zarządzam :

§1.

Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze  2004 roku  stanowiącą  Załącznik  Nr 1  do  niniejszego  zarządzenia.

§ 2.

Przedłożyć  informację,  o której  mowa w  § 1 Radzie Miejskiej w Będzinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej   w Katowicach w  terminie  do dnia 31 sierpnia 2004 roku.

§ 3.

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Będzina za I półrocze 2004 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:07.10.2004 14:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:07.10.2004 14:22