ZAMIESZCZONO DNIA 21.01.2013r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY 2 NA ZADANIE PN.:
Wybór realizatorów
zajęć w Projekcie pn.: „Będzińska szkoła równych szans" realizowanym w ramach POKL Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.1 " Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty",
Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych"


Treść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach.


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Beata Świgoń
Data publikacji:21.01.2013 14:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Świgoń
Data aktualizacji:21.01.2013 14:53