Stowarzyszenie DZIECIOM BĘDZINA

Logo  
Informacje podstawowe

Organizacja Pożytku Publicznego

www.dzieciombedzina.info

KRS: 0000219000

Numer konta:
PKO BP o/Będzin
54 10202498 0000800201460757

Regon: 278321131

NIP: 6252263363

Kontakt Adres:
ul. Modrzejowska 89/1
42-500 Będzin

Tel. (0-32) 761 82 54 / Tel. kom. 661 522 511

e-mail:
dzieciombedzina@interia.pl
Prezes Halina Rybak-Gredka
tel.  0 502 702 441
Wiceprezesi Urszula Pluta, Marcin Lazar, Aleksandra Plak
Skarbnik Ewa Gwiazda
Członek Zarządu Tomasz Wacławczyk
Członek Zarządu Jacek Golonka
Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
Blanka Cichoń
Z-ca przewodniczącej Komisji
Rewizyjnej
Wiesława Opiatowska
Sekretarz Komisji Rewizyjnej Anna Stasina

Stowarzyszenie DZIECIOM BĘDZINA zostało utworzone - 26 sierpnia 2004 r. Pomysłodawcą była Halina Rybak - Gredka.
15 osobowa grupa założycielska to: HALINA RYBAK-GREDKA, ANNA GRZYBEK, HALINA HEJNOWSKA, BOŻENA LACH, MAGDALENA PIWKOWSKA, URSZULA PLUTA, BLANKA CICHOŃ, ANNA MICHAŁEK, PIOTR LIPIŃSKI, BOGUMIŁA DUDYŃSKA, MAŁGORZATA ZIELIŃSKA, ANNA JAKUBIK, MARIA JĘDRUSIAK, JACEK GOLONKA, JANINA NAWROCKA. Dnia 13.10.2004 r. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Stowarzyszenia DZIECIOM BĘDZINA do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Numer pozycji rejestru KRS 0000219000.

Cele Stowarzyszenia:

 1. działalność charytatywna na rzecz dzieci potrzebujących pomocy z miasta i powiatu Będzin,
 2. pomoc społeczna dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej i wyrównywanie szans tych dzieci,
 3. ochrona i promocja zdrowia,
 4. działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
 5. organizowanie i wspieranie działań edukacyjnych,
 6. organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 7. upowszechnianie kultury i sportu wśród dzieci i młodzieży,
 8. współpraca z organizacjami krajów Unii Europejskiej działającymi na rzecz dzieci,
 9. promocja i organizacja wolontariatu.

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie pomocy materialnej dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem,
  zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych oraz dzieciom niepełnosprawnym,
 2. podejmowanie zadań mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych,
 3. pomoc lekarzy specjalistów w ochronie zdrowia dzieci,
 4. przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich zainteresowań, pomoc organizacyjną dla młodzieży szczególnie uzdolnionej,
 5. organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i turystycznych, działania na rzecz integracji,
 6. działania związane z organizacją wypoczynku wakacyjnego dla dzieci,
 7. promowanie działalności poprzez prowadzenie witryny internetowej, publikacje,
  wymianę doświadczeń.

REALIZOWANE PROJEKTY

I. Pomoc materialna dla dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych.

PROJEKT

OPIS

CZEGO POTRZEBUJESZ?

Cel projektu: indywidualna pomoc rzeczowa i organizacyjna dla dzieci i młodzieży.

BRYGADA KOSZYKOWA

Program realizowany w okresach przedświątecznych, polegający na przygotowaniu koszyków z prowiantem dla dzieci i ich rodzin w trudnej sytuacji materialnej

BANK PODRĘCZNIKÓW

Pozyskiwanie i gromadzenie podręczników i zaopatrywanie w nie dzieci tego potrzebujące.

II. Działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, wspomaganie rozwoju sfery emocjonalno-społecznej młodych ludzi.

PROJEKT

OPIS

EDUKACJA

Zajęcia przedmiotowe prowadzone przez nauczycieli specjalistów w formie indywidualnej i grupowej przez cały rok szkolny. Kursy językowe. Warsztaty. Konkursy.

ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Terapia pedagogiczna, logopedia, hipoterapia.

 

 

III. Ochrona i promocja zdrowia.

PROJEKT OPIS
ZDROWIE            

Indywidualna opieka domowa lekarza pediatry. Pomoc w zaopatrywaniu w leki. Promocja zdrowia.

IV. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, rozwijanie ich zainteresowań, pomoc organizacyjna dla młodzieży szczególnie uzdolnionej.

PROJEKT

OPIS

CZAS DAROWANY DZIECKU         

Wsłuchanie się w potrzeby i oczekiwania dzieci, aby wykorzystując umiejętności i możliwości członków Stowarzyszenia DZIECIOM BĘDZINA dopomóc młodym ludziom w polepszeniu jakości ich życia i rozwoju talentów (teatr, kino, basen, grota solna, zajęcia artystyczne).

SALONIK LITERACKI

Cykliczne spotkania dzieci i młodzieży z ludźmi literatury, kultury i sztuki. Czytanie poezji i tekstów literackich.

V. Imprezy rekreacyjne, kulturalne, turystyczne i sportowe. Działania na rzecz integracji.

PROJEKT OPIS
WIELKI BAL KARNAWAŁOWY

Zabawa karnawałowa dla młodszych dzieci, także dla dzieci niepełnosprawnych wg harmonogramu:
· występ teatralny,
· bal przebierańców,
· szwedzkie stoły,
· pokaz sztucznych ogni.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stowarzyszenie Dzieciom Będzina - dane podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:12.11.2004 09:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:Halina Rybak-Gredka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:07.05.2009 09:17