Będzin, 17 kwietnia 2013 roku

BRM.0002.XXXVI.2013


Szanowny Pan/Szanowna Pani
Radny/Radna
Rady Miejskiej Będzina


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 24 kwietnia 2013 roku (środa) na godzinę 10.00 XXXVI sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 680. rocznica koronacji Kazimierza III Wielkiego, króla polskiego, założyciela Będzina:
  1/emisja filmu „Kazimierz Wielki i jego czasy”, wydanego przez Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego.
 4. Ziemia Będzińska. Walory etniczne Małopolski Zachodniej – prezentacja projektu zrealizowanego przez Muzeum Zagłębia w Będzinie wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego:
  1/wystąpienie prof. UŚ dr hab. Magdaleny Pastuch, Dyrektor Instytutu Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego,
  2/wystąpienie Marka Piotrowskiego, etnomuzykologa, autora publikacji „Ziemia Będzińska. Walory etniczne Małopolski Zachodniej”.
 5. „Złota Maska” 2012 dla Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie za spektakl dla młodych widzów "Bajka-Zjajka" – informacja Dariusza Wiktorowicza, Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia, na temat Nagrody Artystycznej:
  1/5„Złotych Masek” dla Teatru Dzieci Zagłębia.
 6. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Interpelacje i zapytania Radnych.
 9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 10. Kształcenie integracyjne i specjalne w będzińskich placówkach oświatowych:
  1/przedstawienie informacji przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/dyskusja.
 11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina ze Związku Miast Polskich za 2012 rok:
  1/przedstawienie sprawozdania przez Prezydenta Miasta Łukasza Komoniewskiego,
  2/dyskusja.
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ustalenia Regulaminu cmentarza komunalnego w Będzinie,
  2/zmiany uchwały Nr XXX/306/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 6 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Będzina,
  3/odstąpienia od pobrania bonifikaty udzielonej z tytułu wykupu lokal mieszkalnego w Będzinie od Pana Mariana Tomeckiego,
  4/zmian budżetu miasta Będzina na 2013 rok,
  5/rozpatrzenia skargi złożonej przez Panią Aleksandrę
  Mrzyk–Sylwestrzak, zamieszkałą w Bielsku–Białej na działalność Dyrektora Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Pragnę zwrócić uwagę, że sesja odbędzie się w środę.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XXXVI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:22.04.2013 10:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.05.2013 11:52