Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2013 roku

Terminy


Tematyka


Wrzesień

 1. 655-lecie Będzina.

 2. Informacja o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze 2013 roku.

 3. Informacja o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego.

 4. Uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina.

 5. Podsumowanie IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Będzina.

Październik

 1. Uchwalenie programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.

 2. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.

 3. Informacje o oświadczeniach majątkowych.

Listopad

 1. 80. rocznica urodzin i 5. rocznica śmierci bpa Adama Śmigielskiego, Honorowego Obywatela Miasta Będzina.

 2. Obrona cywilna w Będzinie.

Grudzień

 1. Uroczyste wręczenie Stypendiów Miasta Będzina uczniom i studentom za osiągnięcia w roku szkolnym i akademickim 2012-2013.

 2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina.

 3. Uchwalenie budżetu miasta Będzina na 2014 rok.

 4. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej i Komisji Rady w 2013 roku.

 5. Uchwalenie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

 6. Plan ochrony zabytków miasta Będzina na wypadek konfliktu zbrojnego
  i sytuacji kryzysowych.


Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Plan pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2013 roku
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:17.07.2013 09:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:17.07.2013 09:50