Będzin, dnia 9 września 2013r.

BRM.0002.XLI.2013


Szanowna Pani Radna
Szanowny Pan Radny
Rady Miejskiej Będzina


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594) zwołuję na dzień 16 września 2013 roku (poniedziałek) na godzinę 16.00 XLI sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. 655-lecie Będzina.
 4. Podsumowanie IV kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Będzina:
  1/ przedstawienie informacji przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Sławomira Brodzińskiego,
  2/ przedstawienie informacji przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Roksanę Śliwkę,
  3/ przedstawienie informacji przez Prezydenta Miasta Łukasza
  Komoniewskiego,
  4/ dyskusja.
 5. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze 2013 roku:
  1/ przedstawienie informacji przez Skarbnika Miasta Annę Rozbrój,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja.
 6. Informacja o pobytach delegacji władz samorządowych miasta Będzina w miastach partnerskich Tatabanya na Węgrzech i Kaisiadorys na Litwie:
  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek
  i Skarbnika Miasta Annę Rozbrój,
  2/ dyskusja.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Będzińskiemu na dofinansowanie przebudowy ciągu dróg powiatowych 4700S ulica Barlickiego w Będzinie.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:09.09.2013 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:09.09.2013 11:17