Wydział Budżetu Miasta

Wydział Budżetu Miasta

 1. Wydział Budżetu Miasta mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20.
 2. Skarbnik Miasta Będzina - mgr Tomasz Zydek, Z-ca Skarbnika Miasta Będzina - mgr Ewa Gąsiorek
 3. Wydział realizuje zadania wynikające z ustaw:
  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 (Dz. U. z 1998 r. Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2000 roku, Nr 59, poz. 688 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 roku w sprawie sprawodawczości budżetowej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 24, poz. 279 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 roku Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Jednolity tekst Dz. U. z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 roku Nr 200, poz. 1682)
  • Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 roku Nr 86, poz. 960 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 roku w sprawie poboru, zapłaty i zwrotu opłaty skarbowej oraz sposobu prowadzenia rejestrów tej opłaty (Dz. U. z 2000 roku, Nr 110, poz. 1176 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 14 września 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 roku Nr 141, poz. 1177) - ustawa określa warunki dopuszczalności, zasady udzielania oraz nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wzoru formularza informacji o pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2002 roku, Nr 196, poz. 1654)

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Budżetu Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:Tomasz Zydek
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:28.06.2003 10:06

Rejestr zmian dokumentu

pokaż