ZAMIESZCZONO DNIA 19.11.2013r.


ZAPYTANIE OFERTOWE + ZAŁĄCZNIKI
NA ZADANIE PN.:
Przeprowadzenie szkolenia
zespołu projektowego z zakresu polityk
horyzontalnych w ramach projektu pn.:
„Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Komunikacji Społecznych online w Będzinie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Treść zapytania ofertowego i załączniki
zamieszczono poniżej w załącznikach.Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe + załączniki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:19.11.2013 14:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:19.11.2013 14:59