ZAMIESZCZONO DNIA 27.11.2013r.


ZAPYTANIE OFERTOWE + ZAŁĄCZNIKI
NA ZADANIE PN.:
Przeprowadzenie kampanii
prasowej w ramach projektu pn.: „Partycypacyjny
Będzin – Wdrożenie Platformy Komunikacji
Społecznych online w Będzinie” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4
Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego współfinansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego


Treść zapytania ofertowego i załączniki
zamieszczono poniżej w załącznikach.



Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe + załączniki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:27.11.2013 14:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:27.11.2013 14:58