ZAMIESZCZONO DNIA 02.12.2013r.


PISMO DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 1

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO
NA ZADANIE PN.: Przeprowadzenie kampanii prasowej
w ramach projektu pn.: „Partycypacyjny Będzin
– Wdrożenie Platformy Komunikacji Społecznych
online w Będzinie” w ramach  Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego

 


Treść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Do Wykonawców 1
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:02.12.2013 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:02.12.2013 09:54