ZAMIESZCZONO DNIA 06.12.2013r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE PN.:

Przeprowadzenie szkolenia zespołu projektowego
z zakresu polityk horyzontalnych w ramach
projektu pn.: „Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Komunikacji Społecznych online
w Będzinie” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013,
Priorytet V. Dobre
rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału
trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój
dialogu obywatelskiego
współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego.Treść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:06.12.2013 11:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:06.12.2013 11:46