ZAMIESZCZONO DNIA 23.12.2013r.


ZAPYTANIE OFERTOWE + ZAŁĄCZNIKI
NA ZADANIE PN.:
Usługi cateringowe podczas
spotkań informacyjnych/konsultacji społecznych
organizowanych w ramach projektu pn.:
„Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie Platformy
Komunikacji Społecznych online w Będzinie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007-2013,
Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,
Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego

Treść zapytania ofertowego i załączniki
zamieszczono poniżej w załącznikach.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zapytanie ofertowe + załączniki
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:23.12.2013 08:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:23.12.2013 08:41