Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.12.2013r.

w sprawie:

 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2013-2023
  Zarządzenie Nr 0050.427.2013  
 • ustalenia na 2014 rok stawki wyżywienia i pobytu w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ulicy Armii Ludowej 1 wraz z Filią przy ulicy 35-lecia PRL 7
  Zarządzenie Nr 0050.428.2013
 • zmiany treści Zarządzenia Nr 0151/66a/2006 z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zakładowi Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. zarządzania nieruchomościami lokalowymi własności i współwłasności Gminy Będzin oraz pozostającymi w jej przymusowym zarządzenie
  Zarządzenie Nr 0050.429.2013
 • zmian w budżecie miasta na 2013 rok
  Zarządzenie Nr 0050.431.2013
 • uchylenia zarządzenia Nr 0050.249.2012 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6 sierpnia 2012 roku w sprawie przekazania Ośrodkowi Kultury w Będzinie tablic zewnętrznych billboardów oraz gablot informacyjnych citylight stanowiących własność Miasta Będzin.
  Zarządzenie Nr 0050.432.2013
 • uchylenia zarządzenia Nr 0050.149.2011 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie przekazania Ośrodkowi Kultury w Będzinie słupów i tablic ogłoszeniowych stanowiących własność Miasta Będzin zmienionego zarządzeniem Nr 0050.306.2011 Prezydenta Miasta z dnia 3 października 2011 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.149.2011 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie przekazania Ośrodkowi Kultury w Będzinie słupów i tablic ogłoszeniowych stanowiących własność miasta Będzin.
  Zarządzenie Nr 0050.433.2013
 • uchylenia zarządzenia Nr 0050.205.2011 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie przekazania ośrodkowi Kultury w Będzinie tablic informacyjnych stanowiących własność Miasta Będzin.
  Zarządzenie Nr 0050.434.2013

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia Prezydenta Miasta Będzina z dnia 31.12.2013r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:03.01.2014 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:Łukasz Komoniewski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.02.2014 12:10