Od 1 stycznia 2014 roku można ubiegać się o nowe świadczenie jakim jest DODATEK  ENERGETYCZNY

Jest to nowa forma wsparcia, którą wprowadziła ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 984).
Zgodnie z nowymi przepisami dodatek energetyczny będzie przysługiwał odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej czyli osobom:

  • którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 966)
  • które są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  • zamieszkują w miejscu dostarczania energii.

Dodatek energetyczny przyznawał będzie Prezydent Miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego. Do wniosku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry i wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez Ministra i wynosi dla gospodarstwa:

1. jednoosobowego 11,37 zł /miesiąc;

2. składającego się z 2 do 4 osób 15,80 zł /miesiąc;

3. składającego się z co najmniej 5 osób 18,96 zł / miesiąc.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:DODATEK ENERGETYCZNY
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:03.01.2014 11:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:Beata Kopacka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Piotr Witelus
Data aktualizacji:02.12.2019 10:55