Referat Księgowości

 1. Referat Księgowości mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, pokoje: 204, 217, 227, 228.
 2. Kierownik - mgr Urszula Witek, pokój nr 204, II piętro,
  tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 110, +48 032 267 91 10
 3. Do zadań Refaratu należy:
 • obsługa finansowo-księgowa wydziałów Urzędu Miejskiego
 • opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w  szczególności polityki rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcji inwentaryzacyjnej
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie dochodów i wydatków budżetowych
 • nadzór i kontrola wydatków wydziałów merytorycznych Urzędu pod względem zgodności z planem finansowym, harmonogramem dochodów i wydatków oraz zasadami dyscypliny budżetowej
 • prowadzenie księgowości inwestycji realizowanych przez Urząd
 • prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, finansowego majątku trwałego Urzędu i gminy
 • dokonywanie umorzeń środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • rozliczanie wyników inwentaryzacji i ujmowanie ich w księgach rachunkowych
 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w zakresie zadań zleconych gminie
 • prowadzenie księgowości w zakresie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • przygotowywanie materiałów analityczno-sprawozdawczych z wykonania budżetu
 • sporządzanie sprawozdawczości budżetowej
 • prowadzenie egzekucji niepodatkowych dochodów budżetowych
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników, zasiłków chorobowych, rodzinnych, macierzyńskich,  sporządzanie list płac,
 • naliczanie wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych, sporządzanie list wypłat
 • naliczanie i wypłata diet radnych oraz osób pełniących funkcje publiczne
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT dla osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń, umów zlecenia, o dzieło, stypendiów, diet i in.
 • dokonywanie wszelkich płatności bezgotówkowych oraz gotówkowych w kasach banku w tym wypłat wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji i dokonywanie rozliczeń z urzędami z tytułów publicznoprawnych
 • sporządzanie deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług w oparciu o składane przez wydziały rejestry sprzedaży i zakupu oraz odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej do GUS
 • naliczanie odpisu oraz prowadzenie obsługi finansowo-księgowej w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 • zaopatrywanie, ewidencja, sprawozdawczość i egzekucja mandatów nakładanych przez Straż Miejską

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Księgowości [KS]
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:04.03.2010 15:08