Komisja Polityki Gospodarczej Miasta

Komisja Polityki Gospodarczej Miasta w składzie:

 • Bełdowski Jerzy - Przewodniczący Komisji
 • Bugajski Marek
 • Dąbrowska Maria
 • Czerwiński Piotr
 • Koczur Anna
 • Lisowski Kazimierz
 • Marcinkiewicz Antoni
 • Pietrzyk Marian
 • Rosiński Artur
 • Starzyński Mirosław
 • Stojek Grażyna
 • Strózik Marek
 • Szydło Waldemar
 • Wacławczyk Tomasz
 • Ziętek Beata
Przedmiot działania Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
 • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta do 26 października 2006 r.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta na I półrocze 2006 r.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta na II półrocze 2005 r.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta na I półrocze 2005 r.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta na II półrocze 2004 r.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta na I półrocze 2004 r.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta na II półrocze 2003 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Polityki Gospodarczej Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Informację wytworzył:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:25.06.2003 10:48

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
03.07.2006 15:16 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.07.2006 15:14Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej
Miasta do 26 października 2006 r."
(Aleksandra Bartosz)
03.07.2006 10:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
03.07.2006 10:11 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej
Miasta do 26 października 2006 r. "

(Aleksandra Bartosz)
10.01.2006 14:40 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.01.2006 14:28Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej
Miasta na I półrocze 2006 r. "
(Aleksandra Bartosz)
30.06.2005 14:18 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
10.03.2005 12:30 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
17.03.2004 09:21 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.01.2004 12:22 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
14.01.2004 12:10Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej
Miasta na I półrocze 2004 r."
(Aleksandra Bartosz)
23.10.2003 13:55 Edycja dokumentu (Aleksandra Bartosz)
25.06.2003 14:33 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
25.06.2003 12:52 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
25.06.2003 10:48 Edycja dokumentu (Jacek Trześniewski)
25.06.2003 10:48 Utworzenie dokumentu. (Jacek Trześniewski)