Komisja Polityki Gospodarczej Miasta w składzie:

 • Bełdowski Jerzy - Przewodniczący Komisji
 • Bugajski Marek
 • Dąbrowska Maria
 • Czerwiński Piotr
 • Koczur Anna
 • Lisowski Kazimierz
 • Marcinkiewicz Antoni
 • Pietrzyk Marian
 • Rosiński Artur
 • Starzyński Mirosław
 • Stojek Grażyna
 • Strózik Marek
 • Szydło Waldemar
 • Wacławczyk Tomasz
 • Ziętek Beata
Przedmiot działania Komisji Polityki Gospodarczej Miasta Rady Miejskiej

W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
 • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta do 26 października 2006 r.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta na I półrocze 2006 r.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta na II półrocze 2005 r.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta na I półrocze 2005 r.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta na II półrocze 2004 r.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta na I półrocze 2004 r.

Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej Miasta na II półrocze 2003 r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Polityki Gospodarczej Miasta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:25.06.2003 10:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:03.07.2006 15:16