Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

 

 1. Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, I piętro, pokój nr 120-121;  +48 32 267 70 41 do 44 wew. 182, e-mail: fundusze.zewnetrzne@um.bedzin.pl
 2. Naczelnik Wydziału - Kinga Wesołowska-Bodzek, pokój nr 121, I piętro, tel. +48 32 267 70 41 do 44 wew. 181, +48 267 9 181

Do zakresu rzeczowego Wydziału w szczególności należy:

 1. Koordynowanie i nadzorowanie zadań realizowanych w ramach projektów finansowych z funduszy unijnych i pomocowych, w tym:
  1) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych do projektów,
  2) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowań z zakresu zamówień publicznych,
  3)zarządzanie finansowe projektami, tj. zapewnienie realizacji projektów zgodnie z planami płatności, planami rzeczowo-finansowymi i montażem finansowym uwzględniającym wszystkie źródła finansowania, koordynacja sporządzania sprawozdań finansowych,
  4) zarządzanie administracyjne projektami,
  5)opracowywanie projektów umów zleceń, porozumień w ramach realizowanych zadań,
  6)monitorowanie realizacji projektów.
 2. Współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie integracji działań w celu pozyskania środków na rzecz rozwoju lokalnego, w tym opracowywania subregionalnych programów rozwoju.
 3. Współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie i zarządzanie programami pomocowymi na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
 4. Monitorowanie oraz gromadzenie informacji dotyczących możliwości pozyskiwania przez gminę środków z funduszy Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów.
 5. Opiniowanie dokumentacji projektowej, studiów wykonalności i innych dokumentów pod względem wymogów programowych.
 6. W zakresie współpracy z zagranicą:
  1) prowadzenie działalności informacyjnej o programach Unii Europejskiej,  
  2) współpraca z krajowymi i regionalnymi ośrodkami na  rzecz integracji europejskiej,
  3) prowadzenie i koordynowanie działań dotyczących współpracy z zagranicą,
  4) prowadzenie spraw związanych z przystępowaniem do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
  5) organizacja negocjacji z kontrahentami zagranicznymi i krajowymi,
  6) organizacja i obsługa techniczna pobytów delegacji Gminy za granicą oraz pobytów delegacji zagranicznych na terenie Gminy.
 7. Wykonywanie innych zadań zgodnie z właściwością rzeczową Wydziału.

 

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydział Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:19.03.2014 08:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:08.06.2017 10:43