Referat Organizacyjny

 1. mgr Piotr Mokosa - Kierownik Referatu Organizacyjnego
 2. Referat Organizacyjny mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, I piętro, pokój nr 102, tel. (032) 267 91 12; (032) 267 92 25 , tel/fax (032) 267 91 13;   e-mail: organizacyjny@um.bedzin.pl, 
 3. Informatycy: 2 piętro, pokoje: 205 - tel. (032) 267 91 46;  207 - tel.(032) 267 92 47; e-mai: wi@um.bedzin.pl,
 4. Do zadań referatu należy zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
 • prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,
 • Koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg, wniosków, listów; udzielanie odpowiedzi na wnioski posłów i senatorów,
 • prowadzenie i organizacja spraw związanych z przyjmowaniem oraz załatwianiem skarg i wniosków wpływających do Prezydenta i Wiceprezydentów,
 • obsługa sekretariatu Prezydenta i Wiceprezydentów,
 • ewidencjonowanie upoważnień i pełnomocnictw,
 • współudział w organizowaniu referendów i wyborów: do Sejmu, Senatu RP, Prezydenta RP i ławników, do organów komórek samorządu terytorialnego, przeprowadzanie konsultacji społecznych,
 • obsługa techniczna i organizacyjna narad Prezydenta,
 • obsługa Pełnomocnika Prezydenta do spraw systemu zarządzania jakością,
 • prowadzenie repertorium spraw sądowych i rejestru opinii prawnych oraz bieżąca obsługa kancelaryjna spraw sądowych
 • kompletowanie dokumentacji spółek prawa handlowego z udziałem Gminy w zakresie
 • związanym z nadzorem właścicielskim,
 • obsługa informatyczna Urzędu,
  obsługa informatyczna serwisu internetowego Urzędu.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Referat Organizacyjny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 11:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Wiśniewski
Data aktualizacji:24.02.2010 12:41