XL Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2005 r.

w sprawie:

 • zwiększenia  dochodów  i wydatków budżetu miasta na  2005 rok   w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. „zielone  szkoły”
  Uchwała Nr XL/445/2005
 • przeniesienia  wydatków  w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  2005  rok między zadaniami
  Uchwała Nr XL/446/2005
 • uchylenia uchwały  Nr XXXI/385/2005 Rady  Miejskiej w Będzinie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z  o.o. z siedzibą w Sosnowcu
  Uchwała Nr XL/447/2005
 • wniesienia udziałów do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu
  Uchwała Nr XL/448/2005
 • wyrażenia zgody na zawarcie przez   Prezydenta   Miasta   Będzina   umowy o przyznanie środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania „Modernizacja terenowych urządzeń sportowych przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Będzinie”
  Uchwała Nr XL/449/2005
 • zmiany  zapisu  zadania  inwestycyjnego  w  budżecie  miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XL/450/2005

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XL Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:02.06.2005 07:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:14.10.2005 11:28