ZAMIESZCZONO DNIA 08.05.2014r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE PN.:

Opracowanie publikacji podsumowującej efekty
projektu „Partycypacyjny Będzin - Wdrożenie
Platformy Komunikacji Społecznych online
w Będzinie” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału
trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój
dialogu obywatelskiego współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Społecznego


Treść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach.
Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:08.05.2014 10:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:08.05.2014 11:00