XLIX Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2014 roku

w sprawie:

 • zmiany uchwały Nr XXXIX/492/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 maja 2005 roku w sprawie ustanowienia Dnia pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II
  Uchwała Nr XLIX/492/2014
 • przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Będzina dotyczącego realizacji uchwał Rady Miejskiej Będzina
  Uchwała Nr XLIX/493/2014, załącznik
 • zmiany uchwały nr XXXII/326/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Miasta Będzina na obwody głosowania
  Uchwała Nr XLIX/494/2014
 • zawarcia przez Miasto Będzin porozumienia z Powiatem Będzińskim dotyczącego złożenia i prowadzenia przez Powiat Będziński przedszkola specjalnego
  Uchwała Nr XLIX/495/2014
 • przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Będzin za rok 2013”
  Uchwała Nr XLIX/496/2014
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2014 rok
  Uchwała Nr XLIX/497/2014
 • zmiany uchwały Nr XLV/431/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2014 – 2023
  Uchwała Nr XLIX/498/2014
 • zmiany uchwały Nr XLVI/457/2014 rady Miejskiej Będzina z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Sosnowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Izby Wytrzeźwień
  Uchwała Nr XLIX/499/2014
 • określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg.
  Uchwała Nr XLIX/500/2014
 • wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
  Uchwała Nr XLIX/501/2014

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIX Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:08.05.2014 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:03.06.2014 10:56