Będzin, dnia 14 maja 2014 roku

BRM.0002.L.2014

Szanowna Pani / Szanowny Pan
Radna / Radny
Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 21 maja 2014 roku (środa) na godzinę 9.00 L sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Dzień Samorządu Terytorialnego:
  1/ wystąpienie Zbyszka Zaborowskiego, Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, członka Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
  2/ dyskusja.
 4. 10-lecie Polski w Unii Europejskiej:
  1/ wystąpienie Małgorzaty Staś, Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  2/ dyskusja.
 5. Przyjęcie protokołu z XLIX sesji.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Interpelacje i zapytania Radnych.
 8. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 9. Realizacja miejskiej polityki upowszechniania edukacji przedszkolnej, wdrożenie obniżenia wieku szkolnego:
  1/ przedstawienie informacji przez Wiceprezydent Miasta Darię Paterek,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Michała Makowskiego,
  3/ dyskusja.
 10. Bilanse finansowe miejskich instytucji kultury za 2013 rok:
  1/ podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Będzinie, ul. Piłsudskiego 39,
  2. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Świerczewskiego 15,
  3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43,
  4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie, ul. Teatralna 4,
  2/ dyskusja.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmian budżetu miasta Będzina na 2014 rok,
  2/ przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Będzina na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2020”,
  3/ nadania nazwy dla placu przed siedzibą Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Będzinie,
  4/ zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Będzińskiego w sprawie podziału Powiatu Będzińskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:L Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:15.05.2014 12:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:15.05.2014 12:31