ZAMIESZCZONO DNIA 27.05.2014r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE PN.:

Korekta wraz z recenzją publikacji podsumowującej efekty projektu „Partycypacyjny Będzin – Wdrożenie Platformy Komunikacji Społecznych online
w Będzinie” w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


Treść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach.


Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Elżbieta Nowicka
Data publikacji:27.05.2014 14:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Elżbieta Nowicka
Data aktualizacji:27.05.2014 14:28