XLI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2005 r.

w sprawie:

 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina
  Uchwała Nr XLI/451/2005

 • przyjęcia rocznego sprawozdania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie za rok 2004 oraz przedstawienia potrzeb w zakresie pomocy społecznej
  Uchwała Nr XLI/452/2005, Załącznik Nr 1

 • planu pracy Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2005 roku
  Uchwała Nr XLI/453/2005

 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Będzinie na II półrocze 2005 roku
  Uchwała Nr XLI/454/2005, Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2, Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, dla której Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XLI/455/2005

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XLI/456/2005

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Teatru Dzieci Zagłębia, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XLI/457/2005

 • zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury, dla którego Miasto Będzin jest organizatorem
  Uchwała Nr XLI/458/2005

 • zwolnienia absolwentów i osób bezrobotnych z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
  Uchwała Nr XLI/459/2005

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina, dla terenu położonego w dzielnicy Śródmieście.
  Uchwała Nr XLI/460/2005

 • przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok między paragrafami i zadaniami
  Uchwała Nr XLI/461/2005

 • przeniesienia wydatków w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 rok między zadaniami
  Uchwała Nr XLI/462/2005

 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu ze środków Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów
  Uchwała Nr XLI/463/2005

 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach otrzymanych dotacji
  Uchwała Nr XLI/464/2005

 • zabezpieczenia na 2006 rok środków finansowych na realizację zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4"
  Uchwała Nr XLI/465/2005

 • zmiany uchwały nr XXVII/326/2004 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 września 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Będzina, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
  Uchwała Nr XLI/466/2005

 • przystąpienia do porozumienia o utworzeniu Regionu Zagłębie oraz zawarcia porozumienia o współpracy z Transeuropejskim Stowarzyszeniem Gmin T.E.M.A. (Trans European Municipality Association)
  Uchwała Nr XLI/467/2005

 • przystąpienia Gminy Będzin do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)"
  Uchwała Nr XLI/468/2005

 • utworzenia obwodów głosowania w Państwowym Domu Pomocy Społecznej przy ul. Fryderyka Chopina 1 (obwód nr 5) i w Szpitalu Powiatowym Nr 1 przy ul. Stanisława Małachowskiego 12 (obwód nr 30), ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchwała Nr XLI/469/2005

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLI Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:29.06.2005 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:14.10.2005 11:29