ZAMIESZCZONO DNIA 07.07.2014r.


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ NA ZADANIE PN.:

Wydrukowanie i dostarczenie materiałów
szkoleniowych w ramach projektu
„Partycypacyjny  Będzin – Wdrożenie Platformy
Komunikacji Społecznych online w Będzinie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki 2007-2013, Priorytet V. Dobre rządzenie,
Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego
sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego  współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu SpołecznegoTreść dokumentu zamieszczono
poniżej w załącznikach.Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Joanna Tomasik
Data publikacji:07.07.2014 10:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:Joanna Tomasik
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Tomasik
Data aktualizacji:07.07.2014 10:15