LI Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie:

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Będzina za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2013 rok
  Uchwała Nr LI/511/2014
 • absolutorium dla Prezydenta Miasta Będzina z tytułu wykonania budżetu miasta Będzina za 2013 rok
  Uchwała Nr LI/512/2014
 • planu pracy Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2014 roku
  Uchwała Nr LI/513/2014
 • planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej Będzina na II półrocze 2014 roku
  Uchwała Nr LI/514/2014
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2014 rok
  Uchwała Nr LI/515/2014 
 • zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina
  Uchwała Nr LI/516/2014
 • zmiany uchwały Nr XLIX/500/2014 Rady Miejskiej Będzina z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
  Uchwała Nr LI/517/2014
 • przyjęcia do Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach gminy Rudziniec oraz zmiany Statutu Związku
  Uchwała Nr LI/518/2014
 • utworzenia przez Gminę Będzin spółki akcyjnej pod firmą: Miejski Klub Sportowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Będzinie
  Uchwała Nr LI/519/2014

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LI Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:07.07.2014 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:07.07.2014 11:47