Biuro Rady Miejskiej

 1. Biuro Rady Miejskiej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy 11-go Listopada 20, I piętro, pokój nr 115, tel. +48 032 267 70 41 do 44 wew. 242, +48 032 267 91 35; e-mail: biuro.rady@um.bedzin.pl
 2. Biuro Rady Miejskiej podporządkowane jest bezpośrednio Sekretarzowi Miasta
 3. Do zadań Biura Rady Miejskiej należy:
  • Koordynowanie przygotowania sesji Rady Miejskisj :
   • kompletowanie, przekazywanie radnym i osobom zaproszonym materiałów oraz projektów uchwał będących przedmiotem obrad,
   • obsługę organizacyjną posiedzeń
   • prowadzenie rejestru uchwał, interpelacji, zapytań i wniosków radnych i kontrolowanie stopnia ich realizacji,
   • redagowanie tekstów rezolucji i innych ustaleń,
   • sporządzanie protokołów z sesji Rady,
  • Wykonywanie czynności organizacyjno - biurowych związanych z pełnieniem funkcji reprezentacyjnej Rady przez jej Przewodniczącego :
   • organizowanie spotkań Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady,
   • organizowanie konferencji, narad i spotkań,
  • Obsługa komisji Rady Miejskiej poprzez:
   • organizacyjne przygotowanie posiedzeń komisji i zespołów,
   • obsługę posiedzeń komisji,
   • prowadzenie dokumentacji pracy komisji,
   • sporządzanie tekstów opinii i wniosków
   • prowadzenie rejestru wniosków komisji i interpretacji radnych oraz korespondencji z tym związanej, kontrola ich realizacji, dokonywanie okresowych analiz, ocen sprawozdań itp.
   • wykonywanie czynności organizacyjno - biurowych zapewniających właściwą pracę komisji w zakresie opiniowania projektów uchwał, podejmowania inicjatywy uchwałodawczej,
   • sporządzanie planów komisji.
  • Przygotowywanie zarządzeń Prezydenta Miasta o sposobie wykonywania uchwał.
  • Doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymogami ustawowymi i wymogami normy.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Biuro Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 12:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:Barbara Szkoda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:30.03.2007 12:01