INFORMACJA DLA POSIADACZY AZBESTU

W dniu 18 czerwca 2014 r Rada Miejska Będzina przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania dofinansowania ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu, i unieszkodliwiana odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz budynków gospodarczych, położonych na terenie miasta Będzina

Dofinansowanie udzielane jest właścicielom nieruchomości, będących osobami fizycznymi którzy:

  1. Posiadają prawo do dysponowania budynkami mieszkalnymi lub budynkami gospodarczymi. W przypadku altan w rodzinnych ogrodach działkowych – wymagane jest potwierdzenie zarządu ogrodu działkowego, że wnioskodawca jest użytkownikiem działki, na której położona jest altana.
  2. Złożyli Prezydentowi Miasta Będzina informację, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) t.j.: Informacja o wyrobach zawierających azbest.
  3. Dokonali "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" wykonanej na podstawie zał nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn. zm.)
  4. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację przedmiotowego zadania.

Wnioski mieszkańców którzy unieszkodliwili odpady zawierające azbest w latach wcześniejszych oraz przed wejściem w życie przedmiotowej uchwały nie będą rozpatrywane.

Dofinansowanie jest udzielane jednorazowo na pokrycie kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest i wynosi 100% poniesionych kosztów jednak nie wiecej niż 3 000 zł.

Dofinansowanie jest udzielane wyłącznie właścicielom nieruchomości, którzy dokonali czynności demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest po podpisaniu umowy z Miastem Będzin.

W przypadku osób, które we własnym zakresie usunęły wyroby zawierające azbest z budynku mieszkalnego lub budynku gospodarczego na terenie swojej nieruchomości i do chwili obecnej nie przekazały ich do unieszkodliwienia, finansowanie zadania nastąpi w zakresie transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie do właściwego organu administracji architektoniczo-budowlanej tj. Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Będzinie, ul. Krasickiego 17, faktu przystąpienia do prac polegających na likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Będzinie po nr telefonu 32/267-92-06.

Wnioski wraz z dokumentami będą przyjmowane od 14.07.2014 r. do 31.10.2014 r. i będą rozpatrywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

 

Naczelnik Wydziału Kształtowania Środowiska
(-) Paweł Nocnoń 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA DLA POSIADACZY AZBESTU
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:15.07.2014 10:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:Paweł Nocoń
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:15.07.2014 10:24