Ośrodek Kultury w Będzinie

 

Ośrodek Kultury
w Będzinie        

ul. Małachowskiego 43

ul. Małachowskiego 43

42-500 Będzin
NIP 625-10-33-448
Centrala: (32) 775 82 00; (32) 775 82 01

ok.bedzin.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP -

/OsrodekKulturywBedzinie/SkrytkaESP

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 21:00
Sobota: 8:00 - 16:00
Niedziela: nieczynny

Administracja
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Ośrodek Kultury - filia w Grodźcu

ul. Plac Skarbińskich 1
tel.: (32) 760 25 57

 

Godziny otwarcia:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 20:00
Sobota: nieczynny
Niedziela: nieczynny


Administracja:
Poniedziałek - Piątek: 8:00 - 16:00

Dyrektor Ośrodka Kultury w Będzinie

Andrzej Ciszewski

dyrektor@ok.bedzin.pl

Dział Administracji(sprawy organizacyjne, reklama w gablotach zewnętrznych)

Kierownik działu: Katarzyna Symula
administracja@ok.bedzin.pl

tel. (+48) 662-19-74-95
na telefony komórkowe można dzwonić tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00

Sekretariat: Renata Cesak
sekretariat@ok.bedzin.pl

Dział Księgowości(księgowość i wszystkie sprawy finansowe)

Główny księgowy: Elżbieta Suliga
tel. (+48) 662-19-74-94
ksiegowosc@ok.bedzin.pl

Dział Animacji Kultury
(imprezy, konkursy, koncerty - informacja, planowanie, organizacja, reklama, aktualizacja strony www)

Kierownik działu: Beata Fonik
tel. (+48) 662-19-74-99
na telefony komórkowe można dzwonić tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00 adres
e-mail:
animacja@ok.bedzin.pl
akustycy:
akustycy@ok.bedzin.pl
grafik:
grafik@ok.bedzin.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. wizerunku, marketingu i promocji (promocja, marketing, strona www)

Katarzyna Maciejewska
tel. (+48) 662-19-74-96
na telefony komórkowe można dzwonić tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00
promocja@ok.bedzin.pl  

Zastępca kierownika Działu Animacji Kultury

Mariusz Słowik
tel. (+48) 694-45-24-31
dni robocze - 8:00 - 16:00
m.slowik@ok.bedzin.pl

Redakcja Aktualności Będzińskich(miesięcznik, egzemplarz bezpłatny)

Redaktor naczelna: Marta Sowińska - Kłosowska
tel. (32) 724-99-47
tel. (+48) 516-12-52-47, (+48) 795-11-70-50
naczelna@ok.bedzin.pl
 

Redakcja: Magdalenia Rebeta
redakcja@ok.bedzin.pl

Kierownik Filii
w Grodźcu

Jadwiga Gubała
tel. (+48) 662-197-498
filia@ok.bedzin.pl

Zarządzanie stroną www

Katarzyna Maciejewska
promocja@ok.bedzin.pl

tel. (+48) 662-197-496

 

Zajęcia w Ośrodku Kultury są odpłatne.


Ośrodek  Kultury  działa  na  podstawie  aktu utworzenia - uchwały XII/69/91 z dnia 29.04.1991 r.  w  sprawie   utworzenia  Ośrodka  Kultury  w  Będzinie, ul. Małachowskiego 43 oraz statutu nadanego przez organizatora.

Podstawowym celem statutowym Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej.

Ośrodek Kultury podlega z urzędu wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez  Wydział  Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Będzinie i jest wpisany pod nr RIK-0/4/92 z dnia 30.06.1992 r.

Dyrektor Ośrodka Kultury - Andrzej Ciszewski zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

Ośrodek Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury jest plan działalności, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji.

Plan działalności zawiera w miarę potrzeb:

- plan usług;
- plan przychodów i kosztów;
- plan remontów i konserwacji środków trwałych;
- plan inwestycji.

Ośrodek Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

Podstawowe zadania Ośrodka Kultury to w szczególności działalność w zakresie upowszechniania kultury:

  1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
  2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
  3. tworzenie  warunków  dla  rozwoju  folkloru,  a  także  rękodzieła  ludowego i artystycznego,
  4. rozpoznanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych
  5. organizacja imprez artystycznych i rozrywkowych.

Zakres działania:

Zasadnicza część działalności Ośrodka Kultury ma na celu zarówno promowanie naszej placówki jak i Miasta Będzina.
W  ramach  działalności  upowszechniająco  -  aktywizującej praca w Ośrodku Kultury przebiega w kilku kierunkach: artystycznym, oświatowym, sportowo -rekreacyjnym

  • artystyczne, są to: teatr, taniec (klasyczny, sportowy, nowoczesny), plastyka, malarstwo sztalugowe i rzeźba,muzyka, warsztaty wokalne, studio bicykl, modelarstwo, ceramika, scrapbooking, decoupage, warsztaty tańca irlandzkiego, hip hop, break dance.
  • oświatowe - lektorat języka angielskiego, nauka gry na gitarze, warsztaty teatralne, gry bitewne
  • sportowo - rekreacyjne - aerobiki, fitness, szachy, brydż, pilates, PBU, joga, samoobrona dla kobiet 

Imprezy cykliczne i okolicznościowe organizowane przez Ośrodek

Międzynarodowy Plener Malarzy Profesjonalnych "Będzińskie Pejzaże", Ogólnopolski Konkurs Plastyczny im. Jana Świderskiego „Pejzaże Osobliwe”, Zagłębiowskie Spotkania z Melpomeną, Będzińskie Spotkania Teatralne, Festiwal Muzyki Celtyckiej „Zamek”, Ogólnopolski Konkurs „Anioł XXI wieku”, Dzień Pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II, Koncert Muzyki Biesiadnej, Dożynki, Mikołaj  oraz  Bal  karnawałowy  dla  dzieci,  Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Ferie w mieście, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Lato w mieście, Otwarte Mistrzostwa Szachowe,  Otwarty  Turniej  Brydżowy,   Będzińskie   czwartki  z  podróżami przyrodą i kulturami Świata, Festyny Rodzinne i dla dzieci, Koncerty m.in.: Marleyki, Zaduszki Jazzowe, Andrzejki, audycje muzyczne z cyklu Mała Akademia Jazzu. 

DLA DZIECI
-Rytmika
-Plastyka
-Warsztaty wokalne
-Modelarstwo
-Zajęcia taneczne
-Warsztaty teatralne
-Język angielski
-Warsztaty szachowe
-Ceramika

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
-Taniec: irlandzki
-Malarstwo sztalugowe   
-Teatr Preventorium
-Zespół Ziemi Będzińskiej
-Sekcja wokalna
-Nauka gry na gitarze
-Aerobiki
-Fitness
-Kurs języka angielskiego
-Modelarstwo
-Warsztaty teatralne
-Język angielski
-Zespół Tańca Irlandzkiego „Galway”
-Warsztaty gry na bębnach
-Gry bitewne
-Ceramika
-Zespół Grodźczanie
-Zajęcia brydżowe
-Warsztaty szachowe

-decoupage
-studio bicykl
-scrapbooking 
-break dance
-taniec hip - hop
-PBU
-pilates
-joga

Dzieci i młodzież z Ośrodka uczestniczą w różnego rodzaju przeglądach, konkursach zdobywając wyróżnienia i nagrody jak również prezentują programy artystyczne na imprezach organizowanych przez Władze Miasta Będzina i miasta ościenne.

Ośrodek współpracuje oraz współorganizuje imprezy ze szkołami i przedszkolami oraz innymi placówkami kulturalnymi z woj. śląskiego.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ośrodek Kultury - dane podstawowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Jacek Trześniewski
Data publikacji:28.06.2003 13:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:27.03.2018 08:45