XLIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie

Uchwały Rady Miejskiej z dnia 1 sierpnia 2005 r.

w sprawie:

 • Zaciągnięcia kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego o/Katowice na realizację inwestycji miejskiej pn. "Adaptacja budynku na budynek socjalny, ul. Odrodzenia"
  Uchwała Nr XLIII/471/2005
 • upoważnienia Prezydenta Miasta Będzina do zawarcia umowy kredytu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o/Katowice na realizację inwestycji miejskiej pn. "Adaptacja budynku na budynek socjalny, ul. Odrodzenia"
  Uchwała Nr XLIII/472/2005
 • zmian przychodów i wydatków w budżecie miasta na 2005 rok
  Uchwała Nr XLIII/473/2005
 • zabezpieczenia na 2006 rok środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych
  Uchwała Nr XLIII/474/2005
 • emisji obligacji komunalnych
  Uchwała Nr XLIII/475/2005
 • przeniesienia wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne
  Uchwała Nr XLIII/476/2005
 • zwiększenia dochodów i wydatków budżetu miasta na 2005 rok w ramach dotacji celowej otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie profilaktyki zdrowotnej dzieci w trakcie wyjazdów śródrocznych na tzw. "zielone szkoły"
  Uchwała Nr XLIII/477/2005
 • nadania statutu Ośrodkowi Kultury w Będzinie
  Uchwała Nr XLIII/478/2005
 • wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/451/2005 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 27 czerwca 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miasta Będzina
  Uchwała Nr XLIII/479/2005
 • przeniesienia wydatków majątkowych na nowe zadanie inwestycyjne w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa
  Uchwała Nr XLIII/480/2005

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:XLIII Sesja Rady Miejskiej w Będzinie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Aleksandra Bartosz
Data publikacji:03.08.2005 13:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Aleksandra Bartosz
Data aktualizacji:22.11.2005 11:50