Będzin, dnia 10 września 2014 r.

BRM.0002.LIII.2014

Szanowny Pan/Szanowna Pani
Radny/Radna
Rady Miejskiej Będzina

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) zwołuję na dzień 17 września 2014 roku (środa) na godzinę 9.00 LIII sesję Rady Miejskiej Będzina.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z L i LI sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych.
 6. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Będzina Łukasza Komoniewskiego z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o wykonaniu budżetu miasta Będzina za I półrocze 2014 roku:
  1/ przedstawienie informacji przez Skarbnika Miasta Annę Rozbrój,
  2/ przedstawienie stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej przez Przewodniczącego Komisji Leszka Dudka,
  3/ dyskusja.
 8. Informacja Prezydenta Miasta Będzina o funkcjonowaniu spółek prawa handlowego z udziałem mienia komunalnego:
  1/ przedstawienie informacji przez Sekretarza Miasta Mariusza Króla,
  2/ dyskusja.
 9. Informacja o pobytach delegacji władz samorządowych miasta Będzina w miastach partnerskich Kaisiadorys na Litwie i Tatabanya na Węgrzech:
  1/ przedstawienie informacji przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Rafała Adamczyka,
  2/ dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ zmiany uchwały Nr XXXII/326/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie podziału Miasta Będzina na obwody głosowania,
  2/ utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i w Szpitalu w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta miasta.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1/ nadania nazwy dla parku położonego przy ul. Mickiewicza
  w Będzinie-Grodźcu,
  2/ zmian budżetu miasta Będzina na 2014 rok,
  3/ zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach.
 12. Sprawy różne i wolne wnioski.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Będzinie przy ul. 11 listopada 20.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) niniejsze zawiadomienie służy do udzielenia zwolnienia radnego z pracy zawodowej.

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LIII Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:11.09.2014 08:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:11.09.2014 08:19