LV Sesja Rady Miejskiej Będzina


Uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 października2014 roku

w sprawie:

 • przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014
  Uchwała Nr LV/533/2014 załącznik nr 1
 • przyjęcia”Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”.
  Uchwała Nr LV/534/2014 załącznik nr 1
 • zmiany uchwały Nr V/38/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 1 lutego 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
  Uchwała Nr LV/535/2014
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Będzinie przy ulicy Armii Ludowej 1 wraz z Filią przy ulicy 35 – lecia PRL 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Będzinie
  Uchwała Nr LV/536/2014
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od procedury przetargowej i zawarcie na okres 10 lat umowy najmu użytkowego, położonego przy ul. Potockiego 3 w Będzinie ze stowarzyszeniem ROAD RUNNERS MC POLAND z siedzibą w Będzinie
  Uchwała Nr LV/537/2014
 • wyrażenia zgody na odstąpienie od procedury przetargowej i zawarcie na okres 10 lat umowy najmu lokalu użytkowego, położonego przy ul. Małachowskiego 14 z firmą ŻABKA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
  Uchwała Nr LV/538/2014
 • zmian budżetu miasta Będzina na 2014 rok
  Uchwała Nr LV/539/2014
 • zmiany uchwały Nr XLV/431/2013 Rady Miejskiej Będzina z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Będzina na lata 2014 – 2023
  Uchwała Nr LV/540/2014
 • wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XVI/162/2011 Rady Miejskiej Będzina z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, zasad ustalania i poboru opłaty targowej obowiązujących na terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2012 roku.
  Uchwała Nr LV/541/2014  

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:LV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:05.11.2014 10:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:Sławomir Brodziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:11.12.2014 10:49