Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Będzina

w składzie:

  1. Szczepan Gryma – Przewodniczący Komisji
  2. Halina Czapla
  3. Jolanta Kula - wiceprzewodnicząca komisji
  4. Janusz Pańczyk
  5. Marek Wieczorek

Zakres działania Komisji, obejmujący w szczególności sprawy z zakresu:

  • kontrola działań prezydenta, miejskich jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych miasta pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
  • wyrażenie opinii w sprawach określonych ustawą o samorządzie gminnym bądź przedłożonych komisji przez organy miasta,
  • występowanie do rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia prezydentowi absolutorium,
  • badanie materiałów z kontroli przeprowadzonych praz inne komisje rady oraz przez instytucje zewnętrzne, w szczególności przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Katowicach i przez Najwyższą Izbę Kontroli.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.12.2014 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.06.2018 09:49