Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Będzina

w składzie:

 1. Leszek Dudek – Przewodniczący Komisji
 2. Jerzy Fazan
 3. Włodzimierz Jańczyk
 4. Jerzy Małkowski - Wiceprzewodniczący Komisji

Zakres działania Komisji, obejmujący w szczególności sprawy z zakresu:

 • budżetu, finansów i mienia komunalnego,
 • strategii rozwoju miasta,
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • promocji gminy,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.12.2014 09:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.06.2018 09:48