Komisja Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina

w składzie:

 1. Jadwiga Gubała – Przewodnicząca Komisji
 2. Sławomir Brodziński
 3. Jarosław Burzawa
 4. Halina Czapla
 5. Andrzej Czerwiński
 6. Łukasz Frańczak – Wiceprzewodniczący Komisji
 7. Władziemierz Jańczyk
 8. Tadeusz Kowal
 9. Piotr Krzyżkiewicz
 10. Jolanta Kula
 11. Marcin Lazar
 12. Jerzy Małkowski
 13. Grzegorz Pawlak
 14. Joanna Podgórska-Rykała

Zakres działania Komisji, obejmujący w szczególności sprawy z zakresu:

 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • edukacji publicznej,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • promocji gminy,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:24.12.2014 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:21.06.2018 09:48