Komisja Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina

 

Komisja Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina

w składzie:

 1. Jadwiga Gubała – Przewodnicząca Komisji
 2. Sławomir Brodziński
 3. Jarosław Burzawa
 4. Halina Czapla
 5. Andrzej Czerwiński
 6. Łukasz Frańczak – Wiceprzewodniczący Komisji
 7. Władziemierz Jańczyk
 8. Tadeusz Kowal
 9. Piotr Krzyżkiewicz
 10. Jolanta Kula
 11. Marcin Lazar
 12. Jerzy Małkowski
 13. Grzegorz Pawlak
 14. Joanna Podgórska-Rykała

Zakres działania Komisji, obejmujący w szczególności sprawy z zakresu:

 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • edukacji publicznej,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej,
 • promocji gminy,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.),
  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Komisja Polityki Społecznej Miasta Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.12.2014 09:51

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
21.06.2018 09:48 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
21.06.2018 09:47 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na II półrocze 2018 roku"

(Michał Karoń)
29.03.2018 09:58 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.12.2017 12:00 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
15.12.2017 12:00 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na I półrocze 2018 roku"

(Michał Karoń)
21.06.2017 15:31 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.06.2017 13:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
20.06.2017 13:45 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na II półrocze 2017 roku"

(Michał Karoń)
05.06.2017 12:30 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.12.2016 10:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
29.12.2016 10:22 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na I półrocze 2017 roku"

(Michał Karoń)
22.06.2016 12:44 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
22.06.2016 12:44 Dodano załącznik " Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na II półrocze 2016 roku"

(Michał Karoń)
23.02.2016 09:22 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na I półrocze 2016 roku"

(Michał Karoń)
23.02.2016 09:21 Usunięto załącznik Plan pracy Komisji Polityki
Społecznej Miasta na I półrocze 2016 roku

(Michał Karoń)
23.12.2015 08:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
23.12.2015 08:51 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na I półrocze 2016 roku"

(Michał Karoń)
02.07.2015 22:22 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
02.07.2015 22:21 Dodano załącznik "Plan pracy Komisji Polityki Społecznej
Miasta na II półrocze 2015 roku "

(Michał Karoń)
02.03.2015 11:55 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
18.02.2015 15:08 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
12.01.2015 10:46 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.12.2014 09:53 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.12.2014 09:51 Edycja dokumentu (Michał Karoń)
24.12.2014 09:51 Zmieniono tytuł załącznika z "n pracy Komisji Polityki
Społecznej Miasta na I półrocze 2015 roku " na "Plan
pracy Komisji Polityki Społecznej Miasta na I półrocze
2015 roku "

(Michał Karoń)