Projekty uchwał na IV Sesję Rady Miejskiej Będzina

w sprawie:

 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Łagisza w rejonie ulicy Odkrywkowej i potoku Psarskiego
  Druk Nr IV/5
 • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Będzina dla terenu położonego w dzielnicy Grodziec w rejonie Góry Parcina w obrębie ulic: Wojska Polskiego, Barlickiego, Kempy, Kijowskiej oraz Strzyżowickiej
  Druk Nr IV/6
 • uchylenia uchwały Nr VI/74/2007 Rady Miejskiej w Będzinie z dnia 26 marca 2007 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w osrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Będzin a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia, wyżywienia, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym przebywającym na terenie Będzina
  Druk Nr IV/7
 • szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w Będzinie
  Druk Nr IV/8
 • określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do prowadzonych przez Miasto Będzin przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach
  Druk Nr IV/10  

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - IV Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:28.01.2015 13:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:28.01.2015 13:03