Projekty uchwał na V Sesję Rady Miejskiej Będzina

w sprawie:

 • zmiany uchwały Rady Miejskiej Będzina nr XLIX/500/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Będzin lub jego jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielenia tych ulg.
  Druk Nr V/4
 • utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Domu Pomocy Społecznej ul. Fryderyka Chopina 1 i w Szpitalu w Będzinie ul. Stanisława Małachowskiego 12, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
  Druk Nr V/5
 • zatwierdzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji budynków mieszkalnych i gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina
  Druk Nr V/8
 • zatwierdzenia Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu miasta do zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, powstałych przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji z jednorodzinnych budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych położonych na terenie miasta Będzina
  Druk Nr V/9
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
  Druk Nr V/10

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekty uchwał - V Sesja Rady Miejskiej Będzina
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Będzinie
Informację opublikował:Michał Karoń
Data publikacji:18.02.2015 14:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:Krzysztof Dudziński
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Michał Karoń
Data aktualizacji:18.02.2015 14:50